PROPOZICE: Jarošovská šlapka 2012 - (21.06.2012)
Osmý ročník Jarošovské šlapky je tady - v sobotu 28.7.2012. Podrobnosti zjistíte zde...

Kdy: 28. èervence 2012

Trasy: 50 km (pro horská kola) a 30 km (horská i crossová kola)

Start a cíl: areál støelnice v Jarošovì nad Nežárkou

Kategorie: muži/ženy: do 20 let, 21-35 let, 36-50 let, 51 a více let

Prezence: v den závodu od 8:00 do 10:00

Start: v 11:00 dlouhá tra, 11:15 krátká tra

Startovné: 250 Kè pokud se pøihlásíte pomocí našeho formuláøe a zaplatíte startovné do 25.7.2012, 300 Kè na místì (ve startovném je zahrnuto obèerstvení na trati a v cíli - salát, peèené vepøové, koláèky, pivo, limo)

Startovné pro dìti do 15 let v doprovodu rodièe je 50 Kè.

 

Po dokonèení závodu je pøipravena, jako každý rok, tombola s pìknými cenami.

 

Odpolední program: obèerstvení, tombola, vyhlášení výsledkù, veèer živá rocková hudba.

 

Pøihlásit k závodu se mùžete pomocí našeho formuláøe pøímo ZDE, nebo pomocí e-mailu na adrese slapka@email.cz.

Pro dìti bude odpoledne (po dojetí závodníkù z obou tratí) pøipraven krátký závod. Vezmìte tedy dìtem kola, aby si mohly vyzkoušet atmosféru opravdového závodu.

 

Kontakty:

Lukáš Záleský: 720 528 040

Petr Lejtnar: 722 657 638

Jiøí Míchal: 737 280 108

 

e-mail: slapka@email.cz

Stejnì jako pøedchozí roky, veèer zahrají Rakouští Chrti sira Henryho + další kapely. Které to budou, doplníme na stránky bìhem èervna a zaèátku èervence. V následujících dnech zde budeme také zvìøejòovat další novinky z prùbìhu pøípravy závodu...

 

Zde je možné stáhnout propozice závodu ve formátu PDF

 

Zpět
BLESKOVKY
4.7. - 6.7. zavřeno (04.07.2016)

V pondělí 4.7. bude obchod zavřen a těšíme se na vás 7.7.

V sobotu zavřeno (30.04.2015)

V sobotu 2.5.2015 nebude obchod otevřen.

JACK FERNET 2014 (04.12.2014)
JACK FERNET (04.11.2013)
Orientační závod PO STOPÁCH JACKA FERNETA letos 30.11.2013...Pozor změna v registraci již nyní na www.jackfernet.cz
kola SCOTT 2014 (04.11.2013)

Novou kolekci kol SCOTT pro rok 2014 již máme částečně na krámě! Zase o kus lepší technika, perfektní design, 5 let záruka... to musíte vidět!